Voor een particulier ontwerpt Studio Blanca een villa op een ruim kavel in Drenthe. De villa wordt in een bosrijk deel van het perceel gerealiseerd. Het voorontwerpbestemmingsplan voor wijziging van de bestemming is begin februari ter inzage gelegd. Na het vooroverleg en het besluit van B&W dat ze meewerking verlenen aan realisatie van de villa is dit de volgende belangrijke stap in het proces.
verder >>