Go Back
1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

prinses Beatrixpark

appartementen en zorgcentrum37 seniorenappartementen, dienstencentrum, twee groepswoningen voor psychogeriatrische ouderen en een parkeergarage.

Het Prinses Beatrixpark te Middenbeemster bestond uit 48 relatief nieuwe seniorenwoningen met een wijksteunpunt en 28 verouderde seniorenwoningen. De 28 woningen zijn vervangen door 37 grotere en betere woningen. Het wijksteunpunt is uitgebreid tot een dienstencentrum waar zorgfuncties en recreatieve voorzieningen voor de Beemster polder worden ondergebracht. Een belangrijk kenmerk van de Beemster polder is de orthogonale structuur. Middenbeemster ligt op een kruising van twee hoofdwegen die het dorp in vier kwadranten verdelen. Drie van deze kwadranten zijn voor een groot gedeelte bebouwd. Het vierde kwadrant is nog voor het grootste gedeelte onbebouwd. Het Prinses Beatrixpark ligt in dit vierde kwadrant, vlak bij het centrum van het dorp en grenzend aan het open land. De nieuwbouw heeft net als de Beemster polder een orthogonale opzet. De nieuw te bouwen onderdelen vormen samen met de bestaande bebouwing buitenruimtes die divers qua afmeting en karakter zijn.

Het dienstencentrum huisvest verschillende recreatieve en zorg functies. Deze functies liggen aan een binnenstraat die de bestaande bebouwing verbindt met de nieuwe functies. Bestaand en nieuw worden ruimtelijk en functioneel één geheel.br> De logistiek van het dienstencentrum en de woningen bevordert interactie tussen bewoners van de huur- en koopwoningen, bewoners van de psychogeriatrische wooneenheden en bezoekers. De woningen zijn afgestemd op ouderen en mindervaliden. In principe kan aan alle bewoners vanuit het dienstencentrum zorg verleend worden. De PG verpleegafdeling is gegroepeerd rond een patio, een beschermde buitenruimte voor de bewoners.

Locatie: Middenbeemster