Go Back
1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9

Daalwijkdreef

flexibele woningenCentrale vraag studie-opdracht:
Kunnen er in de Bijlmer (gestapelde) woningen in kleine hoeveelheden (10 tot 25 woningen) gerealiseerd worden voor Amsterdamse woningzoekenden in het iets hogere middensegment (rond € 300.000) die onweerstaanbaar zijn, dat wil zeggen dat de koper een wens kan realiseren die hij elders in Amsterdam niet vindt of kan betalen.

Imago
De Bijlmer is objectief bekeken een wijk met veel potentie. Er is een goede ontsluiting via de wegenstructuur rond de wijk en via het openbaar vervoer (metro en trein), er zijn winkels, veel groen, scholen, werk en er is een gedifferentieerd aanbod van woningen, zowel grondgebonden als gestapeld .

Dat de wijk (vooral door buitenstaanders) minder positief beoordeeld wordt is voornamelijk een imagoprobleem dat zijn oorsprong vindt in de beleving van de wijk 10 - 20 jaar geleden. De huidige interventies werken, er is geen aanleiding om die structureel te wijzigen. Maar om het hogere middensegment te verleiden hier te gaan wonen zijn er wellicht een aantal bijzondere woningen nodig

Bijzondere woningen
De gebouwen aan Daalwijkdreef bieden de bewoners iets bijzonders. Flexibiliteit in gebruik, wonen, werken of een combinatie daarvan, wonen in een groep met gelijkgestemden of juist wonen met veel privacy, vrijheid in het bepalen van de grootte van de woning en de indeling daarvan. Met oppervlaktes die kunnen variëren tussen de 66 m2 en 308 m2 met een grote mate van vrijheid wat betreft indeling en gebruik.

Deze flexibiliteit wordt bereikt door geen dragende woning scheidende wanden te maken maar dragende gevels en door in elke unit een raam of deur te plaatsen en ruimte voor verticale leidingen te creëren.

Locatie: Amsterdam