Go Back
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

KoningsteinNIEUW KONINGSTEIN MAAKT SPAARNEWAND AF

Studio Blanca heeft een ontwerp gemaakt voor de locatie Koningstein. Om dit gebied optimaal te ontwikkelen gaat het ontwerp uit van sloop van het bestaande massieve gebouw.

Gevelwand
Nico van Bockhooven van BLANCA architecten is er voorstander van om de gevelwand aan het Spaarne dicht te bouwen. Met dit ontwerp bepleit BLANCA architecten sloop van het bestaande gebouw omdat dit niet past in de schaal van het Rozenprieel. Door de sloop van Koningstein ontstaat aan het Spaarne ruimte voor appartementen met aan de noordkant uitzicht op het water en aan de zuidkant optimale bezonning en een groot terras. Nieuwbouw maakt het ook mogelijk om onder de appartementen een parkeergarage voor de bewoners te maken.

Zichtlijnen
In de gevelwand aan het Spaarne zijn twee brede doorgangen ontworpen, waarvan één twee verdiepingen hoog. Door deze openingen en de transparante trappenhuizen zijn er verschillende zichtlijnen vanuit de buurt naar het Spaarne. Het afmaken van de gevelwand aan het Spaarne en het creëren van relaties tussen de buurt en het Spaarne sluiten elkaar niet uit.

Laagbouw
Achter de appartementen is ruimte om laagbouw te realiseren die goed aansluit bij de bestaande bebouwing van het Rozenprieel. Deze laagbouw kan bestaan uit appartementen of grondgebonden stadswoningen.

Sloop Koningstein
BLANCA architecten wil met dit ontwerp sloop van het bestaande Koningstein in de discussie rond de ontwikkeling van dit gebied betrekken. Nieuwe bebouwing geeft betere mogelijkheden om een evenwichtige gevelwand aan het Spaarne te maken, kwalitatief goede woningen te ontwikkelen en resulteert in een bebouwing die qua maat en schaal beter aansluit op de buurt.

Locatie: Haarlem